Tỷ giá ngoại tệ 30.12: USD chợ đen giảm, giá vàng tiếp tục phá đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ 30.12: Giá USD chợ đen tiếp tục đà giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 30.12: Giá USD chợ đen tiếp tục đà giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 30.12: Giá USD chợ đen tiếp tục đà giảm. Ảnh TL
Lên top