Tỷ giá ngoại tệ 30.11: Tỷ giá trung tâm tăng và USD chợ đen tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 30.11: Tỷ giá trung tâm tăng và USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 30.11: Tỷ giá trung tâm tăng và USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 30.11: Tỷ giá trung tâm tăng và USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top