Tỷ giá ngoại tệ 30.11: Áp lực nào khiến nhà đầu tư vội vàng bán tháo USD?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (30.11): Giá USD giảm mạnh khi nhà đầu tư thay đổi khẩu vị rủi ro. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (30.11): Giá USD giảm mạnh khi nhà đầu tư thay đổi khẩu vị rủi ro. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (30.11): Giá USD giảm mạnh khi nhà đầu tư thay đổi khẩu vị rủi ro. Ảnh TL
Lên top