Tỷ giá ngoại tệ 29.12: Sức cầu lớn, USD chợ đen neo cao

Tỷ giá ngoại tệ 29.12: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tăng mạnh trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn ổn định. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 29.12: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tăng mạnh trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn ổn định. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 29.12: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tăng mạnh trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn ổn định. Ảnh TL
Lên top