Tỷ giá ngoại tệ 29.10: USD bất ngờ đảo chiều giảm, "hóng" tin nóng từ Fed

Tỷ giá ngoại tệ 29.10: USD bất ngờ đảo chiều giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 29.10: USD bất ngờ đảo chiều giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 29.10: USD bất ngờ đảo chiều giảm. Ảnh TL
Lên top