Tỷ giá ngoại tệ 28.9: Tỷ giá trung tâm lập đỉnh, USD tăng không ngừng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28.9: Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28.9: Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28.9: Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Ảnh TL
Lên top