Tỷ giá ngoại tệ 28.3: USD giảm, nhiều nước đưa ra gói kích thích kinh tế

Tỷ giá ngoại tệ 28.3: Giá USD và giá vàng thế giới đồng loạt giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.3: Giá USD và giá vàng thế giới đồng loạt giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.3: Giá USD và giá vàng thế giới đồng loạt giảm. Ảnh TL
Lên top