Tỷ giá ngoại tệ 28.12: Tỷ giá trung tâm tăng, giá vàng bật đỉnh 2 tháng

Tỷ giá ngoại tệ 28.12: Giá USD chợ đen giảm ở chiều mua vào và tăng ở chiều bán ra. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.12: Giá USD chợ đen giảm ở chiều mua vào và tăng ở chiều bán ra. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.12: Giá USD chợ đen giảm ở chiều mua vào và tăng ở chiều bán ra. Ảnh TL
Lên top