Tỷ giá ngoại tệ 28.11: Hóng tin mới, USD chợ đen trụ vững ở mức cao

Tỷ giá ngoại tệ 28.11: Giá USD chợ đen hiện vẫn trụ ở mức khá cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.11: Giá USD chợ đen hiện vẫn trụ ở mức khá cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.11: Giá USD chợ đen hiện vẫn trụ ở mức khá cao. Ảnh TL
Lên top