Tỷ giá ngoại tệ 28.1: USD chợ đen hạ nhiệt, USD thế giới bật cao

Tỷ giá ngoại tệ 28.1: Giá USD trên thị trường chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.1: Giá USD trên thị trường chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.1: Giá USD trên thị trường chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Lên top