Tỷ giá ngoại tệ 27.6: Giá USD ngân hàng và USD "chợ đen" cùng tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27.6: Giá USD tiếp tục đà tăng ngay từ đầu phiên giao dịch. Ảnh ST
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27.6: Giá USD tiếp tục đà tăng ngay từ đầu phiên giao dịch. Ảnh ST
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27.6: Giá USD tiếp tục đà tăng ngay từ đầu phiên giao dịch. Ảnh ST
Lên top