Tỷ giá ngoại tệ 27.12: USD chợ đen liên tục tăng nóng, vọt mốc 23.000 đồng

Tỷ giá ngoại tệ 27.12: Giá USD trên thị trường tự do liên tiếp tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.12: Giá USD trên thị trường tự do liên tiếp tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.12: Giá USD trên thị trường tự do liên tiếp tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top