Tỷ giá ngoại tệ 27.1: Virus corona hoành hành, Yên phá đỉnh,giá vàng phi mã

Tỷ giá ngoại tệ 27.1: Giá USD tăng, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.1: Giá USD tăng, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.1: Giá USD tăng, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Lên top