Tỷ giá ngoại tệ 27.1: USD tăng nóng, tâm điểm chú ý dồn vào cuộc họp FED

Tỷ giá ngoại tệ 27.1: USD trên thị trường tự do giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.1: USD trên thị trường tự do giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.1: USD trên thị trường tự do giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top