Tỷ giá ngoại tệ 26.12: Giá USD chợ đen bất ngờ tăng vọt áp sát mốc 23.000

Tỷ giá ngoại tệ 26.12: USD chợ đen bất ngờ tăng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại không đổi. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 26.12: USD chợ đen bất ngờ tăng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại không đổi. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 26.12: USD chợ đen bất ngờ tăng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại không đổi. Ảnh TL
Lên top