Tỷ giá ngoại tệ 26.1: Đà tăng nóng chưa dừng, USD chợ đen bật mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD trên thị trường chợ đen bật mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD trên thị trường chợ đen bật mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD trên thị trường chợ đen bật mạnh. Ảnh TL
Lên top