Tỷ giá ngoại tệ 25.9: Tỷ giá trung tâm tăng chọc đỉnh, USD chợ đen "im lìm"

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25.9: Giá USD tăng khá mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 25.9: Giá USD tăng khá mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 25.9: Giá USD tăng khá mạnh. Ảnh TL
Lên top