Tỷ giá ngoại tệ 25.12: USD tăng, Bảng Anh bật mạnh khi Anh-EU đạt thoả thuận

Tỷ giá ngoại tệ 25.12: USD và đồng Bảng Anh đều tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.12: USD và đồng Bảng Anh đều tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.12: USD và đồng Bảng Anh đều tăng. Ảnh TL
Lên top