Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Lo ngại virus Corona, USD tăng, giá vàng vọt đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Lên top