Tỷ giá ngoại tệ 2.5: USD tăng sau lời phát biểu này của Chủ tịch FED

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD bật tăng trở lại sau khi FED tuyên bố chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD bật tăng trở lại sau khi FED tuyên bố chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD bật tăng trở lại sau khi FED tuyên bố chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi
Lên top