Tỷ giá ngoại tệ 2.5: USD tăng sau lời phát biểu này của Chủ tịch FED

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD bật tăng trở lại sau khi FED tuyên bố chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD bật tăng trở lại sau khi FED tuyên bố chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD bật tăng trở lại sau khi FED tuyên bố chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top