Tỷ giá ngoại tệ 24.10: Niềm tin vụt tắt, USD tụt sâu, thời điểm vàng để bán

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24.10: USD tụt sâu, đánh dấu tuần giảm tồi tệ so với đồng Euro và Yên Nhật. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24.10: USD tụt sâu, đánh dấu tuần giảm tồi tệ so với đồng Euro và Yên Nhật. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24.10: USD tụt sâu, đánh dấu tuần giảm tồi tệ so với đồng Euro và Yên Nhật. Ảnh TL
Lên top