Tỷ giá ngoại tệ 24.1: USD chợ đen bật mạnh cuối tuần, nhà đầu tư run tay

Tỷ giá ngoại tệ 24.1: USD trên thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.1: USD trên thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.1: USD trên thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng. Ảnh TL
Lên top