Tỷ giá ngoại tệ 24.1: Ồ ạt chốt lời, USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu

Tỷ giá ngoại tệ 24.1: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.1: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.1: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng áp sát 44 triệu đồng. Ảnh TL
Lên top