Tỷ giá ngoại tệ 23.1: USD chợ đen chưa dừng đà tăng, thời điểm vàng để mua

Tỷ giá ngoại tệ 23.1: USD trên thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.1: USD trên thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.1: USD trên thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng. Ảnh TL
Lên top