Tỷ giá ngoại tệ 23.1: Tỷ giá trung tâm tăng, giá vàng áp sát mốc 44 triệu

Tỷ giá ngoại tệ 23.1: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.1: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.1: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top