Tỷ giá ngoại tệ 22.8: Rủi ro rình rập, USD tăng giá so với Yen và Franc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22.8: Giá USD tăng nhẹ so với những đồng ngoại tệ như Yen và Franc Thuỵ Sĩ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22.8: Giá USD tăng nhẹ so với những đồng ngoại tệ như Yen và Franc Thuỵ Sĩ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22.8: Giá USD tăng nhẹ so với những đồng ngoại tệ như Yen và Franc Thuỵ Sĩ. Ảnh TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top