Tỷ giá ngoại tệ 2.2: Lo ngại virus Corona đẩy USD tự do tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 2.2: Giá USD niêm yết tại các ngân hàng tăng vọt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 2.2: Giá USD niêm yết tại các ngân hàng tăng vọt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 2.2: Giá USD niêm yết tại các ngân hàng tăng vọt. Ảnh TL
Lên top