Tỷ giá ngoại tệ 21.9: Tín hiệu tốt, USD bất ngờ tăng

Tỷ giá ngoại tệ 21.9: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.9: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.9: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top