Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Sức cầu lớn, giá USD bật mạnh, tranh nhau mua vào

Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Giá USD thế giới tăng mạnh, giá vàng phá đỉnh 7 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Giá USD thế giới tăng mạnh, giá vàng phá đỉnh 7 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Giá USD thế giới tăng mạnh, giá vàng phá đỉnh 7 năm. Ảnh TL
Lên top