Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Dừng đà bán, giá USD chợ đen tiếp tục neo cao

Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Giá USD chợ đen vẫn trụ ở mức cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Giá USD chợ đen vẫn trụ ở mức cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.2: Giá USD chợ đen vẫn trụ ở mức cao. Ảnh TL
Lên top