Tỷ giá ngoại tệ 21.12: USD vùi sâu khi tin vaccine COVID-19 Mỹ đã sẵn sàng

Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Giá USD tiếp tục ở quanh vùng giá cũ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Giá USD tiếp tục ở quanh vùng giá cũ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Giá USD tiếp tục ở quanh vùng giá cũ. Ảnh TL
Lên top