Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Liên tục đảo chiều, giá USD đang ở mức hời để mua?

Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Giá USD chợ đen giảm nhẹ ở chiều mua vào. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Giá USD chợ đen giảm nhẹ ở chiều mua vào. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.12: Giá USD chợ đen giảm nhẹ ở chiều mua vào. Ảnh TL
Lên top