Tỷ giá ngoại tệ 21.10: Kì vọng gói kích thích được thông qua, USD tăng vọt

Tỷ giá hôm nay 21.10: Giá USD tăng do kì vọng gói kích thích kinh tế sớm thông qua trước kì bầu cử Mỹ. Ảnh TL
Tỷ giá hôm nay 21.10: Giá USD tăng do kì vọng gói kích thích kinh tế sớm thông qua trước kì bầu cử Mỹ. Ảnh TL
Tỷ giá hôm nay 21.10: Giá USD tăng do kì vọng gói kích thích kinh tế sớm thông qua trước kì bầu cử Mỹ. Ảnh TL
Lên top