Tỷ giá ngoại tệ 2.11: USD chợ đen tăng, vàng vọt đỉnh 42,16 triệu đồng

Tỷ giá ngoại tệ 2.11: USD chợ đen tăng trong khi USD thế giới chìm sâu. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 2.11: USD chợ đen tăng trong khi USD thế giới chìm sâu. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 2.11: USD chợ đen tăng trong khi USD thế giới chìm sâu. Ảnh TL
Lên top