Tỷ giá ngoại tệ 21.1: USD chợ đen bất ngờ tăng vọt, chạm mức 23.520 đồng

Tỷ giá ngoại tệ 21.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Lên top