Tỷ giá ngoại tệ 2.10: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh mới, USD chợ đen nhích nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2.10: Giá USD nhích nhẹ trên thị trường tự do. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2.10: Giá USD nhích nhẹ trên thị trường tự do. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2.10: Giá USD nhích nhẹ trên thị trường tự do. Ảnh TL
Lên top