Tỷ giá ngoại tệ 2.1: Năm mới, USD rập rình chờ tăng giá, vàng cao chót vót

Tỷ giá ngoại tệ 2.1: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 2.1: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 2.1: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top