Tỷ giá ngoại tệ 20.3: USD chợ đen tăng vọt, USD thế giới chót vót đỉnh 3 năm

Tỷ giá ngoại tệ 20.3: Giá USD thế giới neo cao trên mức đỉnh 3 năm, giá vàng giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.3: Giá USD thế giới neo cao trên mức đỉnh 3 năm, giá vàng giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.3: Giá USD thế giới neo cao trên mức đỉnh 3 năm, giá vàng giảm. Ảnh TL
Lên top