Tỷ giá ngoại tệ 20.12: USD suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ bị luận tội

Tỷ giá ngoại tệ 20.12: Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.12: Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.12: Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh TL
Lên top