Tỷ giá ngoại tệ 20.1: USD chợ đen tăng nóng, áp sát mức 23.500 đồng

Tỷ giá ngoại tệ 20.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Lên top