Tỷ giá ngoại tệ 19.9: USD tăng vọt đỉnh 7 tuần trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá ngoại tệ 19.9: Tăng giá bất thành, giá USD lại rơi. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.9: Tăng giá bất thành, giá USD lại rơi. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.9: Tăng giá bất thành, giá USD lại rơi. Ảnh TL
Lên top