Tỷ giá ngoại tệ 19.12: Tỷ giá trung tâm giảm, USD rớt, nhanh tay mua gom

Tỷ giá ngoại tệ 19.12: Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.12: Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.12: Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh TL
Lên top