Tỷ giá ngoại tệ 19.10: USD rơi mạnh, thời điểm vàng để mua gom?

Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Giá USD giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Giá USD giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Giá USD giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Lên top