Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Áp lực trước thềm bầu cử Mỹ, USD tăng không ngừng

Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Áp lực trước thềm bầu cử Mỹ, USD tăng không ngừng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Áp lực trước thềm bầu cử Mỹ, USD tăng không ngừng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.10: Áp lực trước thềm bầu cử Mỹ, USD tăng không ngừng. Ảnh TL
Lên top