Tỷ giá ngoại tệ 19.1: USD chợ đen bất ngờ tăng nóng dịp sát Tết

Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Giá USD trên thị trường tự do bật tăng. Ảnh TL
Lên top