Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Giá USD bật tăng, giá vàng nhúc nhích - nên mua vào?

Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Chênh lệch giữa giá USD mua vào và bán ra ngày càng lớn. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Chênh lệch giữa giá USD mua vào và bán ra ngày càng lớn. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 19.1: Chênh lệch giữa giá USD mua vào và bán ra ngày càng lớn. Ảnh TL
Lên top