Tỷ giá ngoại tệ 18.9: Nín thở chờ Fed, USD bật cao, thời điểm vàng mua gom?

Tỷ giá ngoại tệ 18.9: USD bật tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.9: USD bật tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.9: USD bật tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Lên top