Tỷ giá ngoại tệ 18.2: Giá USD chọc đỉnh 4 tháng, lo ngại COVID-19 chưa dừng

Tỷ giá ngoại tệ 18.2: giá USD thế giới tăng mạnh, chọc đỉnh 4 tháng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.2: giá USD thế giới tăng mạnh, chọc đỉnh 4 tháng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.2: giá USD thế giới tăng mạnh, chọc đỉnh 4 tháng. Ảnh TL
Lên top