Tỷ giá ngoại tệ 18.12: USD lao dốc, đánh dấu tuần giảm điểm tồi tệ nhất năm

Tỷ giá ngoại tệ 18.12: USD lao dốc mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.12: USD lao dốc mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.12: USD lao dốc mạnh. Ảnh TL
Lên top