Tỷ giá ngoại tệ 18.11: USD tuột dốc, giá vàng chìm sâu

Tỷ giá ngoại tệ 18.11: USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.11: USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.11: USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top